Zobacz wyniki X edycji Budżetu Obywatelskiego!

31

stycznia 2024

Podsumowanie X edycji BO

Ewaluacja X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca

15

stycznia 2024

Sprawozdanie z realizacji projektów IX...

Sprawdź co zostało zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku.

15

listopada 2023

Ankieta - ewaluacja X edycji Budżetu...

Czekamy na Państwa opinie.

Projekty ogólnomiejskie - W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Projekty rejonowe - Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu.

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
kwiecień

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
22.04 - 22.05

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
czerwiec/ wrzesień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
07.10

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
20.10 - 30.10

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik/ listopad

Proszę czekać...