Zobacz wyniki IX edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu

24

maja 2023

Wasze projekty

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, za aktywnywność obywatelską. W jubileuszowej X edycji BO wypłynęło ponad 160 projektów....

18

maja 2023

Znamy przedstawicieli mieszkańców w Zespole Konsultacyjnym...

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zgłoszenie się do prac Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego.  W wyniku...

10

maja 2023

Zgłoś się do Zespołu Konsultacyjnego...

Chcesz mieć wpływ na swoje otoczenie? Sosnowiec nie jest Ci obojętny?   Do 17.05.2022r.  możesz zgłosić się...

Projekty ogólnomiejskie - W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Projekty rejonowe - Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu.

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
kwiecień

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
22.04 - 22.05

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
maj / czerwiec

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
wrzesień / październik

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...