• VII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

    Do dyspozycji mieszkańców oddajemy 8 mln zł


10

kwietnia 2020

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świat Wielkanocnych

02

kwietnia 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji projektów z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

19

marca 2020

Znamy zasady kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego...

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami.

Podział
środków
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Projekty
ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta. Projekty składane w ramach tej strefy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • lokalizacja na terenie placówki oświatowej,
  • swoim zakresem przechodzić przez co najmniej dwa Rejony Konsultacyjne,
  • przekraczać pulę środków dostępnych w danym Ogólnomiejskim Rejonie Konsultacyjnym.

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w rejonach
ogólnomiejskich

Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę pieniędzy, która wyliczona jest w następujący sposób: każdy rejon otrzymuje kwotę 100 tys. zł, pozostałe środki dzielone są proporcjonalnie 65% ze względu na liczbę mieszkańców danego rejonu oraz 35% ze względu na jego powierzchnię. Kwoty przypadające w tym roku można sprawdzić na poniższej grafice.

Budżet:

5 000 000 złotych

Walka z niską
emisją

Środki przekazane na walkę z niską emisją przeznaczone są na:

  • montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  • demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej;
  • instalację przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • modernizację ogrzewania;
Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 109, tel. 32/2960825, 32/2960574

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w ramach
strefy dla przedszkoli

Propozycje modernizacji przedszkolnych placów zabaw będzie można zgłaszać w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.konsultacje.sosnowiec.pl

Budżet:

600 000 złotych

Młodzieżowy
Projekt Obywatelski

Program adresowany do szkół, które do 15 kwietnia zgłoszą chęć uczestnictwa w Młodzieżowym Projekcie Obywatelskim. W ramach MPO uczniowie mogą wnioskować na terenie swojej szkoły np. o zakup sprzętu sportowego, szafek szkolnych czy organizację wydarzeń kulturalnych.

Budżet:

250 000 złotych

Przedszkolny
Projekt Obywatelski

Program adresowany do przedszkoli, które do 15 kwietnia zgłoszą chęć uczestnictwa w Przedszkolnych Projektach Obywatelskich. W ramach PPO rodzice przedszkolaków mogą wnioskować np. o zakup zabawek, doposażenie sal zajęciowych.

Budżet:

150 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja informacyjno-promocyjna

Termin:
marzec-kwiecień

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
marzec-maj

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
maj-sierpień

4

Piknik z Budżetem Obywatelskim

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
wrzesień-październik

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...