16

kwietnia 2021

Zapraszamy do pierwszych tężni w Sosnowcu!...

Zapraszamy do pierwszych tężni w Sosnowcu.

12

kwietnia 2021

Zapraszamy do składania projektów w ramach...

Zapraszamy do składania projektów w ramach VIII edycji ....

18

stycznia 2021

Sprawozdanie z realizacji projektów....

Sprawozdanie z realizacji projektów. 

Podział
środków
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Projekty
ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w rejonach
ogólnomiejskich

Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu. Mapka poniżej.

Budżet:

5 200 000 złotych

Walka z niską
emisją

Środki przekazane na walkę z niską emisją. Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Budżet:

1 000 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
marzec-kwiecień

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
12.04 - 4.05.2021

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
maj-sierpień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
wrzesień/październik

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...