28

października 2022

Ankieta - ewaluacja IX edycji Budżetu...

Czekamy na Państwa opinie.

17

października 2022

Mamy to!

Wyniki tegorocznej edycji BO.

11

października 2022

Dziękujemy

11 dni aktywności obywatelskiej.

Projekty ogólnomiejskie - W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Projekty rejonowe - Ta część budżetu podzielona jest na 17 Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu.

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
maj

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
maj / czerwiec

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
czerwiec / wrzesień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
30.IX - 10.X

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...