• VII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

    Zgłoś swój projekt w dniach od 22 czerwca do 10 lipca!


13

lipca 2020

Dziękujemy za złożone projekty.

Dziękujemy za złożone projekty.  

09

lipca 2020

200 powodów, by złożyć swój projekt...

Właśnie jesteśmy na finiszu zgłaszania projektów. Jeszcze tylko do jutra czekamy na wasze propozycje, aby...

08

lipca 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań - II...

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji projektów z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podział
środków
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Projekty
ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta. Projekty składane w ramach tej strefy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • lokalizacja na terenie placówki oświatowej,
  • swoim zakresem przechodzić przez co najmniej dwa Rejony Konsultacyjne,
  • przekraczać pulę środków dostępnych w danym Ogólnomiejskim Rejonie Konsultacyjnym.

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w rejonach
ogólnomiejskich

Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę pieniędzy, która wyliczona jest w następujący sposób: każdy rejon otrzymuje kwotę 100 tys. zł, pozostałe środki dzielone są proporcjonalnie 65% ze względu na liczbę mieszkańców danego rejonu oraz 35% ze względu na jego powierzchnię. Kwoty przypadające w tym roku można sprawdzić na poniższej grafice.

Budżet:

5 000 000 złotych

Walka z niską
emisją

Środki przekazane na walkę z niską emisją przeznaczone są na:

  • montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  • demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej;
  • instalację przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • modernizację ogrzewania;
Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 109, tel. 32/2960825, 32/2960574

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w ramach
strefy dla przedszkoli

Propozycje modernizacji przedszkolnych placów zabaw będzie można zgłaszać w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.konsultacje.sosnowiec.pl

Budżet:

600 000 złotych

Młodzieżowy
Projekt Obywatelski

Program adresowany do szkół, które do 15 kwietnia zgłoszą chęć uczestnictwa w Młodzieżowym Projekcie Obywatelskim. W ramach MPO uczniowie mogą wnioskować na terenie swojej szkoły np. o zakup sprzętu sportowego, szafek szkolnych czy organizację wydarzeń kulturalnych.

Budżet:

250 000 złotych

Przedszkolny
Projekt Obywatelski

Program adresowany do przedszkoli, które do 15 kwietnia zgłoszą chęć uczestnictwa w Przedszkolnych Projektach Obywatelskich. W ramach PPO rodzice przedszkolaków mogą wnioskować np. o zakup zabawek, doposażenie sal zajęciowych.

Budżet:

150 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja informacyjno-promocyjna

Termin:
czerwiec-lipiec

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
czerwiec-lipiec

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
lipiec-sierpień

4

Piknik z Budżetem Obywatelskim

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
wrzesień-październik

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...