11

lipca 2022

Sprawozdanie z realizacji projektów - z...

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji projektów z VII i VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. ...

07

czerwca 2022

128 projektów!

128 złożonych projektów.

12

maja 2022

Zgłoś się do Zespołu Konsultacyjnego...

Zgłoś się do Zespołu Konsultacyjnego

Projekty ogólnomiejskie - W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Projekty rejonowe - Ta część budżetu podzielona jest na 17 Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu.

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
maj

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
maj / czerwiec

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
czerwiec / wrzesień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
wrzesień / październik

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...