17

lipca 2024

Sprawozdanie z realizacji X edycji...

Zobacz na jakim jesteśmy etapie..  

19

czerwca 2024

13

czerwca 2024

Dołącz do Zespołu Konsultacyjnego!

Dołącz do Zespołu Konsultacyjnego!

Projekty ogólnomiejskie - 2.000.000 zł
W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Projekty rejonowe - 6.000.000 zł
Ta część budżetu podzielona jest na 5 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków w wysokości 1.200.000 zł, ale... UWAGA! Maksymalna kwota projektu to 1 mln zł!

Młodzieżowy Budżet Obywatelski / Przedszkolny Budżet Obywatelski - 600.000 zł
Po paru latach przerwy, wraca możliwość realizacji projektów w Twojej szkole lub przedszkolu. Ta część budżetu została podzielona ma MBO w kwocie 350.000 i PBO w kwocie 250.000 zł (do podziału na wszystkie zainteresowane placówki).

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
maj / czerwiec

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
24.05 - 17.06

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
czerwiec - sierpień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
wrzesień / październik

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik / listopad

Proszę czekać...