• ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA

    Czy wiesz już na jakie projekty oddasz swój głos? Jeśli nie, najwyższa pora przejrzeć pomysły poddane pod głosowanie! 


09

września 2020

Projekty po ocenie!

Projekty po ocenie! W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 122  projekty, z czego 104 zostało ocenionych...

13

lipca 2020

Dziękujemy za złożone projekty.

Dziękujemy za złożone projekty.  

09

lipca 2020

200 powodów, by złożyć swój projekt...

Właśnie jesteśmy na finiszu zgłaszania projektów. Jeszcze tylko do jutra czekamy na wasze propozycje, aby...

Podział
środków
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Projekty
ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta. Projekty składane w ramach tej strefy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • lokalizacja na terenie placówki oświatowej,
  • swoim zakresem przechodzić przez co najmniej dwa Rejony Konsultacyjne,
  • przekraczać pulę środków dostępnych w danym Ogólnomiejskim Rejonie Konsultacyjnym.

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w rejonach
ogólnomiejskich

Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę pieniędzy, która wyliczona jest w następujący sposób: każdy rejon otrzymuje kwotę 100 tys. zł, pozostałe środki dzielone są proporcjonalnie 65% ze względu na liczbę mieszkańców danego rejonu oraz 35% ze względu na jego powierzchnię. Kwoty przypadające w tym roku można sprawdzić na poniższej grafice.

Budżet:

5 000 000 złotych

Walka z niską
emisją

Środki przekazane na walkę z niską emisją przeznaczone są na:

  • montaż instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;
  • demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest;
  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej;
  • instalację przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • modernizację ogrzewania;
Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 109, tel. 32/2960825, 32/2960574

Budżet:

1 000 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja informacyjno-promocyjna

Termin:
czerwiec-lipiec

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
czerwiec-lipiec

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
lipiec-sierpień

4

Projekty po ocenie merytorycznej

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
25 września - 5 października

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...