Pogoń

Biblioteka bez barier - rozbudowa podjazdu.

Numer projektu: II/7, kwota: 563 500,00 zł

Zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych, która zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwi dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnością ruchową, rodzicom z dziećmi w wózkach, jak również seniorom, dla których schody prowadzące do budynku stanowią niejednokrotnie bardzo duże wyzwanie.  Ponadto, za sprawą budowy podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, który z uwagi na kąt nachylenia będzie znacznie ingerował w teren wokół Biblioteki, konieczne i niezwykle korzystne dla mieszkańców Pogoni będzie nowe zagospodarowanie ogrodu tj. stworzenie zazielenionej, atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, miejsca plenerowych wydarzeń kulturalnych i spotkań sosnowiczan, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Zakres zadania obejmuje dostosowanie wejście do Biblioteki Tajemniczy Ogród, jako obiektu użyteczności publicznej, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nasadzenie roślin oraz wyposażenie ogrodu w elementy małej architektury.       OCENA PROJEKTU:   Po konsultacji z autorką projektu oraz analizie potrzeb, szczególny nacisk podczas realizacji należy położyć na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych  oraz modernizację wejścia do biblioteki, który przyczyni się do zlikwidowania bariery architektonicznej, uniemożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, osobom starszym oraz motkom małych dzieci do korzystanie z biblioteki publicznej. »

Proszę czekać...