Rewitalizacja Lasku Józefowskiego.

Numer projektu: IV/10, lokalizacja: ul. Projektowa, Jerzego Kukuczki, Kantora Mirskiego, kwota: 453 000,00 zł, autor: Katarzyna Wojna


OCENA PROJEKTU:


Projekt możliwy do realizacji. Projekt będzie skupiał się na oczyszczeniu terenu z zalegających śmieci, pielęgnacji drzewostanu, poszerzeniu, prześwietleniu alejek w lasku. Zadanie możliwe do realizacji do wysokości zabezpieczonych środków.
 
 
Las dla mieszkańców Sosnowca – wystarczy posprzątać!
 
Projekt ma na celu udostępnienie mieszkańcom Sosnowca blisko 30 hektarów terenów zielonych w postaci Lasku Józefowskiego.
Poprzez,
- sprzątnięcie zalegających od dziesięcioleci śmieci, postawienie śmietników umożliwiających bieżące usuwanie odpadów,
- uporządkowanie, wyrównanie wytyczonych i istniejących już ścieżek spacerowych, posadowienie przy nich ławek,
- umieszczenie tablic dydaktycznych na temat występujących w lesie przykładów flory i fauny,
 - przeprowadzenie, przynajmniej w rejonie ścieżek spacerowych, typowych zabiegów pielęgnacyjnych gospodarki leśnej (usunięcie stwarzających niebezpieczeństwo powalonych drzew, usunięcie liści/gałęzi, wycięcie chwastów w celu dostarczenia roślinom pożądanym, większej ilości światła słonecznego).
Celem projektu jest podjęcie działań mających na celu ukształtowanie struktury istniejącego już lasu. Sukces projektu zapewniłby trwałe zachowanie jego bogactwa biologicznego, poprawę zdolności do wypełniania funkcji lasu na poziomie lokalnym, uwzględniającym naturalne potrzeby społeczności miejskiej obcowania z naturą.
Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...