Tajemnicza Wiązowa - plan zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Wiązowej.

Numer projektu: III/1, lokalizacja: ul. Wiązowa, kwota: 306 588,00 zł, autor: Marta Maszczykowska


Założeniem projektu jest uprzątniecie zaniedbanej działki wzdłuż ul. Wiązowej, leżącej na dawnych terenach torowiska i jej aranżacja.

Usunięcie toksycznych podkładów kolejowych, utylizacja śmieci, wyrównanie terenu, utworzenie ścieżek pieszych i trasy rowerowej, montaż oświetlenia, nasadzenie nowych roślin (drzew i kwiatów), pergole i umiejscowienie ławeczek.

Tereny te tworzą jedno z niewielu przejść między dwoma dzielnicami (Stary sosnowiec i Pogoń), a ze względu na swój obecny stan, jest ono dość niebezpieczne (brak oświetlenia, dużo odpadów).

Chcemy, aby tereny te dostały swoje drugie życie, które będzie zarówno bezpieczne dla mieszkańców, a także będzie stanowiło przyjemne miejsce na chwilę odpoczynku.

Ze względu na dużą ilość dzikiej roślinności, która już obecnie znajduje się na terenie ul. Wiązowej, chcemy utworzyć tam przestrzeń pod hasłem „tajemniczego ogrodu”, który tak jak w książce, wystarczyło uporządkować i o niego zadbać, aby mógł zachwycać swoim pięknem.

 

 OCENA PROJEKTU:

Ocena negatywna z uwagi, iż na działce 200/2 planowana jest budowa velostrady wraz z infrastrukturą techniczną w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Katowice. Realizacja zadania możliwa dopiero po wykonaniu velostrady. 

Proszę czekać...