TAJEMNICZY OGRÓD. Budowa podjazdu do budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu..

Numer projektu: II/10, lokalizacja: ul. Grota-Roweckiego 23, kwota: 677 000,00 zł, autor: Beata Bujak


OCENA PROJEKTU:
Projekt możliwy do realizacji po ograniczeniu zakresu rzeczowego uwzględniając podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz częściowym zagospodarowaniem terenu zielonego z małą architekturą. Na etapie realizacj zadania konieczne ustalenie przebiegu podjazdu z Sosnowieckimi Wodociągami.
 
 
Zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych, które utrudniają dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnością ruchową, rodzicom z dziećmi w wózkach, jak również seniorom, dla których schody prowadzące do budynku stanowią niejednokrotnie bardzo duże wyzwanie.
 
Ponadto, za sprawą budowy podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, który z uwagi na kąt nachylenia będzie znacznie ingerował w teren wokół Biblioteki, koniecznie i niezwykle korzystne dla mieszkańców Pogoni będzie nowe zagospodarowanie ogrodu tj. stworzenie zazielenionej, atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, miejsca plenerowych wydarzeń kulturalnych i spotkać sosnowiczan, zarówno tych młodszych, jak i starszych. 
Zakres zadania obejmuje dostosowanie wejścia do Biblioteki Tajemniczy Ogród, jako obiektu użyteczności publicznej, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nasadzenie roślin oraz wyposażenie ogrodu w elementy małej architektury. 
 
Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...