Do rozpoczęcia głosowania pozostało: {dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

Biblioteka bez barier - rozbudowa podjazdu.

Numer projektu: II/7, lokalizacja: ul. Grota Roweckiego, kwota: 563 500,00 zł, autor: Beata Bujak


Zadanie ma na celu likwidację barier architektonicznych, która zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwi dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnością ruchową, rodzicom z dziećmi w wózkach, jak również seniorom, dla których schody prowadzące do budynku stanowią niejednokrotnie bardzo duże wyzwanie. 
Ponadto, za sprawą budowy podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, który z uwagi na kąt nachylenia będzie znacznie ingerował w teren wokół Biblioteki, konieczne i niezwykle korzystne dla mieszkańców Pogoni będzie nowe zagospodarowanie ogrodu tj. stworzenie zazielenionej, atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, miejsca plenerowych wydarzeń kulturalnych i spotkań sosnowiczan, zarówno tych młodszych, jak i starszych.
Zakres zadania obejmuje dostosowanie wejście do Biblioteki Tajemniczy Ogród, jako obiektu użyteczności publicznej, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nasadzenie roślin oraz wyposażenie ogrodu w elementy małej architektury. 
 
 
 OCENA PROJEKTU:
 
Po konsultacji z autorką projektu oraz analizie potrzeb, szczególny nacisk podczas realizacji należy położyć na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych  oraz modernizację wejścia do biblioteki, który przyczyni się do zlikwidowania bariery architektonicznej, uniemożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, osobom starszym oraz motkom małych dzieci do korzystanie z biblioteki publicznej. Dyrekcja biblioteka posiada projekt oraz kosztorys budowy najazdu.W zależności od kosztów realizacji budowy najazdu z pozostałych środków zostaną zrealizowane nasadzenia roślin oraz ustawione elementy małej architektury co zostało ustalone z autorką projektu oraz dyrekcją biblioteki.

 

Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...