Modernizacja ul. Grochowej.

Numer projektu: II/6, lokalizacja: ul. Grochowa, kwota: 677 000,00 zł, autor: Przemysław Trela


OCENA PROJEKTU:
Projekt możliwy do realizacji. Projekt w swoim zakresie zakłada kompleksową przebudowę drogi obejmującą: rozbiórkę nawierzchni jezdni wraz z rozbiórką elementów krawędziowych oraz istniejącej podbudowy, montaż nowych elementów krawędziowych, z uwagi na widoczne zapadliska jezdni prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie stabilizacji gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, poszerzenie ciągu pieszego do szerokości 2 m wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową betonową, wymianę nawierzchni „opaski” zlokalizowanej przy krawędzi budynków, ułożenie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna).

Zadanie inwestycyjne, którego zakres powoduje konieczność opracowania dokumentacji projektowej.Powierzchnia działki ok. 1400 m2.

 

Celem projektu jest remont drogi umożliwiającej przejazd pojazdów, które słychać w budynkach mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Grochowej  oraz powstanie nowego chodnika dla pieszych, co umożliwi bezpieczne pokonanie odcinka części drogi, jaką muszą pokonać mieszkańcy naszego miasta przechodząc właśnie tą ulicą, idąc do uczelni oraz rodziców zaprowadzających dzieci do szkół, przedszkoli oraz żłobków.

Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...