Przejście - przy ul. Niepodległości a Wyższą Szkołą Humanitas.

Numer projektu: II/4, lokalizacja: ul. Sedlaka, kwota: 250 000,00 zł, autor: Maciej Augustyniak


Projekt dotyczy zrobienia przejścia dla pieszych oraz rowerów pomiędzy blokiem przy ul. Niepodległości 15 a Wyższą Szkołą Humanitas.

Aktualnie jest tam "dzikie" przejście, które bardzo ułatwia i skraca drogę mieszkańcom oraz uczniom pobliskich szkół i uczelni.

Mieszkańcy osiedla przy ulicach Niepodległości, Piwnika Ponurego i okolicy chodzą tamtędy do centrum Sosnowca.

Są to również studenci wynajmujący mieszkania, a uczęszczający do Humanitas czy do centrum, skąd mogą jeździć transportem miejskim w różne rejony.

Dodatkowo to przejście jest nieoświetlone, więc niebezpieczne.Niestety prawdopodobnie ten teren należy do PKP, jednak dla miasta to chyba nie będzie problem, gdyż te tereny od dawna nie są używane przez PKP.

 

OCENA PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach własnych środków.  Dnia 28.06.2022r. podpisano umowę na realizację zadania „Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości”. Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje także budowę chodnika i ścieżkl rowerowej prowadzącej od ul. Niepodległości do ul. Sedlaka.

Proszę czekać...