Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów

Numer projektu: IV/1, lokalizacja: Plac im. Braci Kożuchów, kwota: 453 000,00 zł, autor: Kamila Pala


Celem projektu jest dalszy ciąg prac modernizacyjnych na Placu Kożuchów. W ramach budżetu planowane jest zerwanie uszkodzonego asfaltu w centralnej części placu, wytyczenie nowej asfaltowej alejki od ul. Ujejskiego w stronę przedszkola i przychodni oraz położenie nowego asfaltu na istniejących alejkach w centralnej części placu (w miarę dostępności środków). W centralnej części placu planowane jest utworzenie Strefy Aktywności Seniora z urządzeniami dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej Znajdą się tu ławki z rowerkami, urządzenia rehabilitacyjne, stolik rekreacyjny do gry w szachy, które pozwolą na utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej. Oprócz tego na terenie Placu Kożuchów planowane jest zainstalowanie elementów małej architektury - leżaków z drewna egzotycznego, ławek oraz 2 zewnętrznych stołów do tenisa stołowego oraz nasadzenia roślin.

Uwaga! Trwa weryfikacja projektu. Ostateczny zakres i jego wartość znany będzie dopiero po jego ocenie.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...