Do rozpoczęcia głosowania pozostało: {dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

''Dzieje się".

Numer projektu: XV/3, lokalizacja: Juliusz, kwota: 110 000,00 zł, autor: Małgorzata Bielawska


Projekt skierowany jest głównie do mieszkańców Dzielnicy Juliusz w  wieku 50+ ale z niektórych zajęć korzystać będą mogli również pozostali mieszkańcy Dzielnicy. Jest to projekt aktywizujący osoby starsze i integrujący mieszkańców różnych grup wiekowych. Z zaproponowanych w projekcie działań dla seniorów , ma charakter integrujący grupy międzypokoleniowe.
Projekt „DZIEJE SIĘ” to projekt dla seniorów z dzielnicy Juliusz, którzy zwątpili w siebie, zamknęli się w swoich domach oraz tych, którzy aktywności zmuszeni są poszukiwać w innych Dzielnicach miasta. To projekt do realizacji przez okres 12 miesięcy i wielowątkowy stworzony z myślą o specyficznych potrzebach właśnie tej grupy osób. Uwzględnia on zarówno zajęcia: ruchowe, rozwojowe, kulturalno – poznawcze, prozdrowotne.
Proponuję aby zajęcia ruchowe odbywały się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 10 w Sosnowcu. Pozostałe spotkania stacjonarne odbywać by się mogły w powstającej siedzibie Klubu Seniora Juliusz Pod Chmurką.
W projekcie przewidziano również miejsce na zajęcia dla młodszych mieszkańców Dzielnicy.

OCENA PROJEKTU:

Projekt zgodny z przyjętymi dokumentami strategicznymi miasta w Polityce senioralnej miasta Sosnowca na lata 2021-2027. Kwota zostaje zwiększona w związku z ciągle rosnącymi cenami. 

Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...