Do rozpoczęcia głosowania pozostało: {dn}{dl} {hn}{hl} {mn}{ml} {sn}{sl}

Remont chodników przy ul. Komandosów na osiedlu Juliusz.

Numer projektu: XV/2, lokalizacja: ul. Komandosów, od skrzyżowania z ul. Czołgistów do skrzyżowania z ul. Spadochroniarzy, dz. 2636, 2637, kwota: 293 170,00 zł, autor: Ewelina Szywalska


1. Wykonanie nowej nawierzchni chodników po obu stronach ulicy z kostki betonowej wraz z wymianą obrzeży chodnikowych.
2. Rekultywacja terenów zielonych w obrębie wykonywanych prac związanych z realizacją projektu tj. odbudowa trawników, nasadzenia drzewa i krzewów ozdobnych, kosze na śmieci, a atakże pielęgnacja i podcięcie wysokich drzew rosnących po obu stronach ulicy.
3. Wyprofilowanie skrzyżowań.
4. Wycięcie starych drzew i topoli, których koszenie powodują zniszczenia nawierzchni chodników.

OCENA PROJEKTU:

Możliwa realizacja zadania w ograniczonym zakresie – chodnik po jednej stronie.Obydwie strony koszt ok. 400 000 zł.

 

 

Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...