Zaproś szpaka na robaka. Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki.

Numer projektu: XII/3, lokalizacja: ul. Powstańców, ul. Wygody, kwota: 296 335,00 zł, autor: Przemysław Bartos


„Zaproś szpaka na robaka.
Ścieżka przyrodnicza wokół Rybaczówki” to projekt ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.
Zadanie to pozwala stworzyć miejsce do celów wypoczynkowych i edukacyjnych pośród przyrody.
Elementy edukacyjne, które pojawią się na ścieżce, pozwolą na zgłębianie wiedzy przyrodniczej.
Umożliwi to zdobywanie nowych informacji oraz zaktywizuje Sosnowiczan do przyjemnego spędzenia czasu wśród zieleni.
Nasadzenie krzewów, bylin i geofitów leśnych pozwoli zwiększyć bioróżnorodność przestrzeni miejskiej oraz nada jej atrakcyjny charakter.
Wymienione zostaną także ławki oraz zamontowane zostaną kosze na śmieci.
W centralnej części zamontowana zostanie wieża dla jaskółek, a wokół zbiorników wodnych zostaną zamontowane budki lęgowe dla ptaków.
Atutem projektu będzie również figura wydry nieopodal jednego ze stawów.
 
Celem zadania są:
1. Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem i odpowiedzialność za jego stan.
2. Tworzenie więzi z regionem.
3. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania oraz analizowania zjawisk przyrodniczych.
4. Dostrzeganie wpływu elementów klimatu na życie roślin, zwierząt i ludzi.
5. Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia.
6. Swobodne korzystanie z przestrzeni publicznej.
 
OCENA PROJEKTU:
W ramach zadania zostanie wykonana sciezka edukacyjna oraz wyremontowana droga dojazdowa na Rybaczówkę.

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...