Rewitalizacja zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSO nr 3 w Sosnowcu.

Numer projektu: O/15, lokalizacja: Teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, kwota: 1 000 000,00 zł, autor: Katarzyna Podsiadło-Kozłowska


Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja szkolnych obiektów sportowych ( zewnętrznych):
1) przebudowa dotychczasowych szkolnych boisk wyłożonych asfaltem, wykonanie oświetlenia boiska i objęcie terenu monitoringiem wizyjnym oraz ustawienie ławeczek
2) budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz ze strefą kibica, strefą dla drużyn 
3) budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej
4) wybudowanie boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową 
5) wybudowanie boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową
6) ogrodzenie boiska do piłki nożnej 
7) ogrodzenie obiektu sportowego 
8) wybudowanie miejsc parkingowych przy obiekcie 
Obecnie boiska nie spełniają norm bezpieczeństwa, a okoliczni mieszkańcy wykorzystują je jako parking, czym narażają na niebezpieczeństwo uczniów naszej szkoły - teren jest nieogrodzony.
 
OCENA PROJEKTU:
 
Z uwagi na rosnące ceny materiałów należy ograniczyć zakres projektu – inwestycja będzie obejmować wykonanie obiektów sportowych wraz z monitoringiem. Zadanie możłiwe do realizacji do wysokosci zabezpieczonych środków.
 

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...