PERŁA POGONI – przywrócenie blasku i odnowa fontanny oraz przyległego do niej terenu.

Numer projektu: O/7, lokalizacja: dz. nr 6885/11, obr. 9, kwota: 1 000 000,00 zł, autor: Anna Wiśniewska, Aleksandra Wolska


1.    Rewitalizacja istniejącej fontanny, wraz z przyległym do niej terenem, nasadzenie lilii wodnych.
2.    Zagospodarowanie terenu w dolnej części Parku obok fontanny.
3.    Nasadzenia nowej roślinności, wycięcie uschniętych drzew, gałęzi i uporządkowanie istniejącej roślinności.

Uwaga! Trwa weryfikacja projektu. Ostateczny zakres i jego wartość znany będzie dopiero po jego ocenie.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...