za-JERZY-sta Niwka: relaks wśród przyrody.

Numer projektu: XI/7, lokalizacja: ul. Dybowskiego, Szybowa, kwota: 326 000,00 zł, autor: Przemysław Bartos


OCENA PROJEKTU: 
Projekt możliwy do realizacji. Projekt w pierwszej kolejności zakłada, montaż leżaków, powstanie traszkowiska, montaż figury ptaków: dzięcioła zielonego i rudzika, odtworzenie runa leśnego, montaż koszy na śmieci, montaż tabliczek informacyjnych, montaż budek lęgowych, wykonanie próchnowiska, montaż fotopułapek, wykonanie nasadzeń.

W przypadku uzyskania oszczędności w ramach wniosku „za-JERZY-sta Niwka: relaks wśród przyrody” proponuje się wykonanie robót ziemnych polegających na utwardzeniu terenu pod przyszłą realizację budowy parkingu.


„za-JERZY-sta Niwka: relaks wśród przyrody” to kontynuacja projektu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Zadanie to pozwala stworzyć miejsce do celów wypoczynkowych i edukacyjnych pośród przyrody.

 
Elementy edukacyjne, które pojawią się na ścieżce, pozwolą na zgłębianie wiedzy przyrodniczej. Umożliwi to zdobywanie nowych informacji oraz zaktywizuje Sosnowiczan do przyjemnego spędzenia czasu wśród zieleni. Ustawienie leżaków, pozwoli mieszkańcom Sosnowca odpocząć wśród przyrody. Nasadzenie krzewów, bylin i geofitów leśnych pozwoli zwiększyć bioróżnorodność przestrzeni miejskiej oraz nada jej atrakcyjny charakter. Zamontowane zostaną kosze na śmieci. Powstanie oczko wodne – traszkowisko oraz próchnowisko. Atutem projektu będą również figury ptaków. W wydzielonej części powstaną miejsca postojowe.
 
Celem zadania są:
1. Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem i odpowiedzialność za jego stan.
2. Tworzenie więzi z regionem.
3. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania oraz analizowania zjawisk przyrodniczych.
4. Dostrzeganie wpływu elementów klimatu na życie roślin, zwierząt i ludzi.
5. Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia.
6. Swobodne korzystanie z przestrzeni publicznej.
 
OCENA PROJEKTU: 
Projekt możliwy do realizacji. Projekt w pierwszej kolejności zakłada, montaż leżaków, powstanie traszkowiska, montaż figury ptaków: dzięcioła zielonego i rudzika, odtworzenie runa leśnego, montaż koszy na śmieci, montaż tabliczek informacyjnych, montaż budek lęgowych, wykonanie próchnowiska, montaż fotopułapek, wykonanie nasadzeń.
W przypadku uzyskania oszczędności w ramach wniosku „za-JERZY-sta Niwka: relaks wśród przyrody” proponuje się wykonanie robót ziemnych polegających na utwardzeniu terenu pod przyszłą realizację budowy parkingu. 
 
Pobierz plakat promocyjny

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...